Termenii și condițiile de utilizare ale portalului

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București întreţine acest portal pentru a înlesni accesul publicului la anumite seturi de date care ar trebui să fie disponibile tuturor, conform conceptului de Date Deschise.

Scopul platformei Portal Date Deschise este să înlesnească instituţiilor din România prezentarea în timp real şi centralizat a informaţiilor cu caracter de date deschise.

Pentru îndeplinirea acestui scop, în cazul în care Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București i se vor aduce la cunoştinţă unele erori, Institutul va încerca să le corecteze. Cu toate acestea, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București nu îşi asumă nici un fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest portal.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, angajații săi sau ai autorităților publice care au aderat la Portal Date Deschise nu vor fi pasibili față de dumneavoastră pentru niciun fel de daune directe, indirecte, incidentale sau subsecvente care rezultă sau ar putea rezulta din:

  1. orice tip de vătămare a proprietății, de orice natură, rezultând din accesul dumneavoastră la portal sau folosirea de către dumneavoastră a datelor oferite de serviciul nostru
  2. orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către portalul nostru și/sau serverele noastre sau ale partenerilor noștri
  3. orice erori, viruși, cai troieni, sau alte asemenea, care pot fi transmise către sau prin portalul nostru și/sau conexiunea la internet, folosită pentru utilizarea serviciului, de către o parte terță
  4. daune de orice fel apărute ca rezultat al utilizării oricărui conținut postat, transmis și procesat sau oricum altfel făcut disponibil prin acest site.

Principiul de date deschise facilitează accesul la date, promovează transparența și încurajează reutilizarea acestora prin exploatarea potențialului pe care aceste date îl reprezintă.

Portalul Date Deschise permite alinierea nivelului de transparență și responsabilitate ale instituțiilor publice din România cu practicile Uniunii Europene.